• 558 323 555  /  +420 724 055 061
  • sekretariat@pires.cz

Rozvody technických a vykurovacích plynov

Ponuka našich služieb Kontaktujte nás

zaisťujeme kompletnú dodávku a montáž rozvodov všetkých druhov technických a vykurovacích plynov vrátane technologických zariadení.

Súčasťou dodávok rozvodov plynov je:

  • projektová dokumentácia
  • montáž a uvedenie do prevádzky technologických zariadení a všetkého príslušenstva
  • revízne správy
  • dôkladné tlakové skúšky.