• 558 323 555  /  +420 724 055 061
  • sekretariat@pires.cz

O spoločnosti

Historie společnosti

Vzniku a vývoju firmy PIRES s.r.o. predchádzalo založenie firmy Josef Pixa – PIRES p. Josefom Pixom 1.9.1990. Iba dvaja zamestnanci tvorili jadro třineckej firmy Pires. V počiatku vzniku patrili medzi hlavné činnosti firmy montáže a opravy priemyselných plynovodov a spotrebičov vrátane regulačných staníc. Medzi ďalšie činnosti patrili plynofikácia rodinných domov a opravy plynových regulačných, zabezpečovacích a uzatváracích armatúr našich aj zahraničných výrobcov.


Firma sa dynamicky rozvíjala a v roku 1995 sa začala špecializovať iba na komplexné dodávky v oblasti regulačných staníc a vykurovacích plynov a horákových vykurovacích systémov pre priemyselné pece.

V ďalších rokoch firma kládla dôraz na špecializáciu a odbornosť svojich zamestnancov, a prácu bez porúch so stopercentnou spokojnosťou zákazníka a získala v roku 2001 úspešne certifikát akosti podľa medzinárodnej normy ISO 9002. Systém riadenia akosti preverila firma SGS International Certification Services zo Švajčiarska.

Firma si vytvorila kompletné zázemie pre podnikanie, ako sú kancelárie, školiace, výrobné, skladové, sociálne priestory, garáže a parkoviská. Zamestnáva priemerne 18 plne kvalifikovaných špecialistov. V roku 2008 sa stáva zo súkromnej firmy Josef Pixa – Pires firma právnická PIRES s.r.o. Spoločnosť PIRES s.r.o. si za 28 rokov pôsobenia na trhu vytvorila stále klientske portfólio.

Spoločnosť stabilne zaisťuje pravidelný servis u viac ako 120 partnerov po celej Českej republike, Slovensku, Poľsku a Maďarsku.

Cieľom spoločnosti je stopercentná kvalita poskytovaných služieb a maximálna spokojnosť zákazníka.


Sídlo spoločnosti

Firma má vybudované kompletné technické zázemie

  • Sídlo
  • Garáže
  • Dielne
  • Sklady

Osvedčenia a oprávnenia

Vlastní taktiež všetky oprávnenia a osvedčenia na danú činnosť.
Ďalej firma Pires vlastní taktiež certifikát akosti ISO 9001:2015 udelený švajčiarskou firmou SGS.