Kyslíkovo-palivové ohrevy paniev Linde

Za obdobie pôsobnosti našej spoločnosti sme s firmou Linde realizovali viac než desiatky ohrevov paniev, regulačných zariadení kyslíka, dusíka a ďalších médií.

Vaše predstavy sa stanú naším cieľom. V prípade vášho záujmu o tieto aplikácie vám bude k dispozícii naše obchodné oddelenie.