Rekonštrukcia zariadení a staníc

S ohľadom na požiadavky zákazníka vykonávame poradenskú činnosť, aby sme docielili čo najefektívnejšie výsledky. Systémy navrhujeme s dôrazom na najvyššiu kvalitu s čo možno najnižšou poruchovosťou. Naša spoločnosť vám ponúka rekonštrukciu regulačných staníc a iných technologických zariadení na rôzne druhy vykurovacích a technických plynov.

Dodávka rekonštrukcie regulačných staníc a technologických zariadení obvykle prebieha v týchto bodoch:

  • Poradenská činnosť vrátane spracovania cenovej kalkulácie
  • Spracovanie realizačnej a technickej dokumentácie
  • Výroba veka vrátane príslušenstva a ostatných periférií
  • Realizácia a montáž
  • Realizácia a montáž riadiaceho systému
  • Nastavenie a uvedenie do prevádzky
  • Záručný a pozáručný servis