Instalacje gazowe dla gazów technicznych i

przeprowadzamy kompletną dostawę i montaż instalacji dla wszystkich rodzajów gazu technicznego i grzewczego, włącznie z urządzeniami technologicznymi.

W skład dostawy instalacji gazowej wchodzi:

  • dokumentacja projektowa
  • montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych, włącznie z wyposażeniem
  • protokoły z przeglądów
  • dokładne próby ciśnieniowe.